Referenssit

Esimerkkejä toteutuneista tutkimusprojekteista:

Kirjaprojekteja

Koulutukseen liittyvät julkaisut

Opettaja aikuisen oppijan yksilöllisen oppimispolun tukijana. – Puheenvuoro yrittäjyysopetuksen näkökulmasta. Kehittämishankeraportti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. (2006)

Käsikirjoitus Humanistisen ammattikorkeakoulun synnystä. (2004)

Opiskelu on hyvin tärkeää. Kuva: Keski-Suomen museo, kuvannut Gustaf Albert Stoore

Yrittäjyyteen liittyvät tutkimushankkeet

Nuorten käsitykset hyvästä yrittäjyyskasvatuksesta ja niiden hyödyntäminen Kainuun maaseudun kehittämisessä. – Julkaisussa: Kainuun TE-keskuksen julkaisuja 6. (2008)

Yritystoimintaa voi olla monenlaista. Kuva: Keski-Suomen museo, kuvannut Gustaf Albert Stoore

Maamme talousvaikuttajien elämänkertoja

Kauppaneuvos Konstantin Aladin (1833–1896), tukkukauppias, teollisuudenharjoittaja, laivanvarustaja (2009)

Kauppaneuvos Konstantin Aladin (1868–1938, kauppias, teollisuudenharjoittaja, laivanvarustaja. (2009)

Kauppaneuvos Ferdinand Alfthan (1857–1921), Ferdinand Alfthanin johtaja, Havin Oy:n isännöitsijä. (2009)

Kauppaneuvos Carl Clouberg (1813–1878), kirjakauppias, tulitikkutehtailija, rakennusurakoitsija, Viipurin Säästöpankin esimies, Provisori. (2009)

Kauppaneuvos Gustav Heyno (1774–1842), tukkukauppias, sahanomistaja.(2009)

Kauppaneuvos Friedrich Richardt (1825–1894), tukkukauppias, teollisuudenharjoittaja. (2009)

Kauppaneuvos Wilhelm Rothe (1825–1889), tukkukauppias, teollisuudenharjoittaja. (2009)

Kauppaneuvos Isak Utin (1811–), tukkukauppias. (2009)

Eino Halonen (1949-) Keskinäisen Henkivakuutusosakeyhtiö Suomen toimitusjohtaja, ekonomi. (2013)

Kauppaneuvos Pekka Räihä (1944–), Kainuun Sanomain Kirjapaino Oy:n toimitusjohtaja. (2011)

Kauppaneuvos Esko Hakala (1952–) Osuuskauppa Maakunnan toimitusjohtaja.(2011)

Maanviljelysneuvos Kustaa Fredrik Lehtonen (1883–1962), Kajaani Oy:n maatalousosaston päällikkö. (2010)

Maanviljelysneuvos Heikki Leivonen (1940–), Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston osastopäällikkö, maanviljelijä. (2010)

Maanviljelysneuvos Mauno Pohjonen (1907–1987), Jyväskylän asutuspiirin piiripäällikkö, Jyväskylän piirin asutustarkastaja, Keski-Suomen maanviljelysseuran asutustoiminnan johtaja. (2010)

Maanviljelysneuvos Martti Puhakka (1935–), Kainuun Osuusmeijerin toimitusjohtaja. (2010)


Muita projekteja

Voiko humanistisen osaamisen tuotteistaa?. (2010)

Heinolan pitäjän historia 2: 1860-luvulta kunnan hallinnon päättymiseen (vuoteen 1996). (1999)